Top

10 COMMUNITIES

10 ชุมชนต้นแบบ
โครงการสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม กิจกรรม สินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

About Project

Village Tourism 4.0


โครงการสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรม กิจกรรม สินค้าและบริการ
ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

วีดีโอ

ตามไปดู ริชชี่ อรเณศ พาทัวร์ชุมชนบ้านแซว จ.เชียงราย หนึ่งในชุมชนท่องเที่ยว part 2
ริชชี่ อรเณศ พาชมสดๆกับบรรยากาศสบายๆ ของชุมชนชาวลาหู่ ณ ดอยปู่หมื่น จังหวัดเชียงใหม่
ชมบรรยากาศสดๆ จากชุมชนหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีกับอ๊อฟ ศุภณัฐ