Top
เส้นทางท่องเที่ยวชุนชมตำบลสวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

Theme : Weaving Town

    ชุมชนตำบลสวาย จ.สุรินทร์ หนึ่งในแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ และแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใช้ศิลปะวิทยาการที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบร าณ โดยเป็นอาชีพเสริมสำหรับผู้หญิงในชุมชน ที่วันนี้กลายเป็นมรดกอันล้ำค่า ในฐานะงานศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันชุมชนตำบลสวาย เป็นชุมชนทอผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งอุตสาหกรรมครัวเรือนด้านการผลิตผ้าไหมไทยที่ใหญ่ระดับประเทศ มีการอนุรักษ์วิถีทอผ้าใต้ถุนเรือน รวมถึงลวดลายที่สวยงาม เช่น ลายลูกแก้ว ลายมัดหมี่ ลายรูปช้าง ลายดอกมะเขือ ฯลฯ ผลงานที่แสดงถึงฝีมือของการผลิตผ้าไหมของชุมชนตำบลสวาย อาทิ ชุดแต่งกายจากผ้าไหมที่ปรากฏในภาพยนตร์และละครดัง ‘นาคี’ เป็นต้น นอกจากความโดดเด่นเรื่องผ้าไหมแล้ว ชุมชนยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว หากเป็นนักท่องเที่ยวสายบุญ สามารถไปนมัสการพระดินปั้นพันปี ซึ่งเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธา รวมถึงกิจกรรมล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติในลำน้ำชี การชมแปลงผัก ที่ปลูกแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมเก็บผักกับชาวบ้านและนำมาประกอบอาหารรับประทาน ได้อีกด้วย

ที่อยู่

ชุนชมตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์
1. นายสมบัติ อุตมะไหมไทย โทร 084-959- 9747
2. นายก อบต. นายทวีป บุญวร โทร 086-249- 5683
3. อ. อรรคเดช สุพรรณฝ่าย โทร 081-470- 2993
4. นายพจน์ แก้วกมล โทร 081-789- 1511
5.นาย ภิชัยภักดิ์ ยิ้มเป็นยวง โทร 062-264- 2653
Facebook Fanpage : -

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

09.00 น.
เดินทางถึงชุมชนบ้านสวาย นัดพบกันที่ วัดตาตอม เพื่อนมัสการพระดินปั้นพันปี
09.30 น.
เที่ยวชมถนนสายผ้าไหม ในชุมชนทอผ้าบ้านสวาย
11.00 น.
ชมศูนย์การเรียนรู้ไหมย้อมธรรมชาติ โดยครูทอผ้า แม่สำเนียง บุญโสดากร หรือชมสาธิตการสาวไหม ชุมชนบ้านโคกแซะ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลาง ณ ตลาดใต้ถุนเรือน ตลาดชาวบ้านของช่างทอในชุมชน
13.00 น.
ชมโรงงานทอผ้าชุมชน อุตมะไหมไทย ผ้าไหมแห่งละครดัง นาคี
14.00 น.
ร่วมกิจกรรมเก็บผัก ชมวิถีเกษตรอินทรีย์ ชมวิถีคนเลี้ยงวัว ตำบลสวาย ซึ่งในชุมชนมีวัวเลี้ยงด้วยวีถีชาวบ้านหลายพันตัว หรือล่องเรือชมเกาะตาเล็ก ชมความสวยงามของลำน้ำชี
16.00 น.
เดินทางขึ้นวนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย เพื่อกราบพระพุทธสุรินทร์มงคล เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนจบกิจกรรมรับผ้าพันคอผ้าไหมมัดหมี่ เป็นของที่ระลึกจากชุมชน ก่อนเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5 คนขึ้นไป
ราคาบาท/คน 1,550 1,470 1,425 1,400

สินค้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ