Top
ชุมชนแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

Theme : Variety For All

    ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของการหลอมรวมหลายวัฒนธรรม คือชาวพุทธ จีน และอิสลาม ที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่เกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งได้กลายเป็นจุดเด่นของชุมชนแหลมสักที่ต่างจากที่อื่น ๆ อีกทั้งยังมีศาสนสถานสำคัญของแต่ละศาสนาเป็นสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน ภูมิประเทศของชุมชนมีความงดงามที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติ มีท้องทะเลที่โอบล้อมด้วยภูเขา ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมที่ได้รับความนิยม เช่น การล่องเรือประมงชมวิวทิวทัศน์ของเขาหินปูน ชมภาพเขียนฝาผนังโบราณที่มีอายุกว่า 2 – 3 พันปี ชมกรรมวิธีการเลี้ยงสาหร่าย และร่วมชิมสาหร่ายพวงองุ่นที่ถือเป็นเมนูเด็ดของแหลมสัก ชาวชุมชนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลและเตรียมสาหร่ายสำหรับจำหน่ายใ ห้นักท่องเที่ยว ผู้ที่สนใจเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สามารถมาศึกษาวิธีการเลี้ยงที่นี่ได้อีกด้วย

ที่อยู่

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก
โกก๋วน (ผู้ดูแลการท่องเที่ยวชุมชนแหลมสัก) โทร. 081-615- 9698
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/LaemsakCBT/

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

08.30 น.
เดินทางถึงชุมชนแหลมสัก ประทับใจจากการต้อนรับจากชุมชน
09.00 น.
ล่องเรือรอบอุทยานทางทะเลอ่าวลึก ชมความสวยงามของเกาะแก่งโดยรอบ อาทิ เขาเหล็กโคน (เขาตะปูกระบี่), เขาช้างหมอบ เป็นต้น
10.30 น.
เยี่ยมชมกระชังสาหร่ายพวงองุ่น, ปลาช่อนทะเลของชาวบ้านในชุมชน
11.30 น.
ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์สีเหลืองกระบี่ บริเวณป่าเขาช้างหมอบ
12.00 น
รับประทานข้าวคลุกกะปิจากกุ้งเคย ฝีมือชาวบ้าน
13.00 น.
ชมฟาร์มกล้วยไม้ท้องถิ่น และชมกรรมวิธีการทำกะปิ ทดลองตำกะปิจากกุ้งเคยสด อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยของชุมชน
16.00 น.
พายเรือคายัค รอบอุทยานทางทะเลอ่าวลึก
17.30 น.
เดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4-5 6 ขึ้นไป
ราคาบาท/คน 2400 2100 1800 1600

2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

08.30 น.
เดินทางถึงชุมชนแหลมสัก ประทับใจจากการต้อนรับจากชุมชน
09.00 น.
ล่องเรือรอบอุทยานทางทะเลอ่าวลึก ชมความสวยงามของเกาะแก่งโดยรอบ อาทิ เขาเหล็กโคน (เขาตะปูกระบี่), เขาช้างหมอบ เป็นต้น
10.30 น.
เยี่ยมชมกระชังสาหร่ายพวงองุ่น, ปลาช่อนทะเลของชาวบ้านในชุมชน
11.30 น.
ร่วมกิจกรรมปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์สีเหลืองกระบี่ บริเวณป่าเขาช้างหมอบ
12.00 น
รับประทานข้าวคลุกกะปิจากกุ้งเคย ฝีมือชาวบ้าน
13.00 น.
ชมฟาร์มกล้วยไม้ท้องถิ่น และชมกรรมวิธีการทำกะปิ ทดลองตำกะปิจากกุ้งเคยสด อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากกุ้งเคยของชุมชน
16.00 น.
พายเรือคายัค รอบอุทยานทางทะเลอ่าวลึก
19.00 น.
กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่ 2

05.30 น.
ตื่นเช้าต้อนรับทุกท่านด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น พร้อมล่องเรือไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผาเขาค้อม
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า รับลม ชมวิวปลายแหลมสัก
09.00 น.
ร่วมกิจกรรมสาธิตเพ้นท์ผ้าบาติก และทำอาหารบาบ๋าร่วมกับชาวบ้าน
10.00 น.
แต่งกายและถ่ายภาพสไตล์บาบ๋าย่าหยา ที่ Blue house และ โรงเตี๋ยม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าซกโป้ และชมวิถีชุมชนริมน้ำแหลมสัก
14.30 น.
สักการะพระบรมสารีริกธาตุภายในวัดมหาธาตุแหลมสัก
15.30 น.
ชมวิวพาโนรามา 360 องศา บริเวณจุดชมวิววัดมหาธาตุแหลมสัก ถ่ายภาพสวยๆ รับบรรยากาศลมเย็นสบาย
16.30 น.
เดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4-5 6-9 10 คนขึ้นไป
ราคาบาท/คน 5100 4400 3600 3100 2800

สินค้า

กะปิ

สาหร่ายพวงองุ่นสด

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ