Top
ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

Theme : Magical Mangroves

    หมู่บ้านแหลมมะขาม จ.ตราด พื้นที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเล เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ชาวบ้านอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า 100 ปี โดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีเทพองค์หนึ่งได้สิงสถิตอยู่ที่ต้นมะขามใหญ่อายุกว่า 100 ปี เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้าน โดยมีชื่อที่เป็นที่รู้จักในนาม“เจ้าพ่อต้นมะขามโพรง” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “บ้านแหลมมะขาม” บ้านแหลมมะขาม มีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด และเป็นแหล่งเลี้ยงชีพของคนในหมู่บ้าน กิจกรรมท่องเที่ยวนอกจากการนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมงมหอยปากเป็ด การวางลอบดักสัตว์ทะเล เป็นต้น ด้วยความที่จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาจารย์สมโภชน์ วาสุกรี จึงได้เปิดบ้านส่วนตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และพระปรีชาสามารถและพระราโชบายของรัชกาลที่ 5 ในการรักษาประเทศไว้ได้ นอกจากนั้น บ้านแหลมมะขามยังมีจุดเด่นด้านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น “โต๊ะวลีย์” ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม แต่อยู่ภายในพื้นที่ของวัดแหลมมะขาม ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวพุทธ ถือได้ว่าเป็น“โต๊ะวลีย์” ที่เดียวในประเทศไทย

ที่อยู่

ติดต่อ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด
ผู้ใหญ่สุเทพ บุญเพียร โทร. 098 860 2914
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/baanlaemmakham

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

10.00 น.
เดินทางถึงชุมชนบ้านแหลมมะขาม ชุมชนต้อนรับ และตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5
10.30 น.
ร่วมกิจกรรมท้องถิ่น การเย็บงอบใบจาก การสานคุ้ม สานของที่ระลึกจากบ้านแหลมมะขาม
11.00 น.
ชมจิตกรรมฝาผนังอุโบสถวัดแหลมมะขาม และชมโต๊ะวาลีที่เดียวในประเทศไทย
12.00 น.
ทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ล่องเรือเที่ยวชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของป่าโกงกาง และสัตว์น้ำ ร่วมกิจกรรมการเก็บหอยปากเป็ด ได้ของฝากเป็นหอยปากเป็ดกลับบ้าน ชมทัศนียภาพของทะเลอ่าวไทยที่มีความสวยงาม
15.00 น.
จบกิจกรรมและแวะซื้อของฝากจากชุมชน

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5-10
ราคาบาท/คน 1350 1050 800 650

สินค้า

จักสานหมวกจาก หรือ งอบ

จักสานคุ้ม สำหรับเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน

ชาใบขลู่หอม

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ