Top
ชุมชนบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

Theme : Harmonious Mekong

นั่งอีต๊อกชมโขง วัฒนธรรม 5 ชนเผ่า เรื่องเล่าพญานาค

    โฮมสเตย์บ้านท่าขันทองได้รับรางวัลจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ให้เป็นโฮมสเตย์ที่มีผู้นิยมมากที่สุดติด 1 ใน 7 ของประเทศไทย
    บ้านท่าขันทองเป็น หมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานพื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่นอย่างพี่น้องแบบชนบท

   ชุมชนบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชุมชนใหญ่ของอีสานในเชียงราย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยกับสปป.ลาว วิถีชีวิตริมฝั่งโขงที่น่ารักรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งการล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสบรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงเย็นชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ นอนพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน

   เป็นชุมชนที่กำเนิดมาจากชาวภาคอีสานที่ได้ย้ายถิ่นขึ้นมาปักหลักถิ่นฐานอยู่รวมกันมากว่า 60 ปี มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 5 ชนเผ่าเป็นอีสานล้านนา มีทั้งเรื่องของ การแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น อาทิ แจ่วบอง แกงหยวกกล้วย อ่อมผัก และศิลปะการแสดง ฟ้อนรำ รำดีดไห หมอแคน หมอรำระทาน รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตลำน้ำโขง

   นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถอีต๊อกชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง และไปชมสวนเกษตรเสาวรสปลอดสารเคมี ปลูกส่งโครงการหลวง เป็นสวนเกษตรตามรอยพ่อเลือกซื้อสินค้าจากใบชาถั่วดาวอินคา ที่มีสรรพคุณและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ ช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือด ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

   นอกจากนี้ในชุมชนยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ ที่คอยต้อนรับให้นักท่องเที่ยวได้พักกันริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมกิจกรรมตามวิถีชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ทานขันโตก ลิ้มรสเสาวรสสดๆจากสวน พร้อมทั้งดูฝีมือหัตถกรรมการจักสานของชาวบ้าน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

ที่อยู่

ติดต่อ : ชุมชนตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
คุณ เศรษฐศักดิ์ พรหมมา โทร. 093 – 636 - 5681
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BanSaeoVillage

เส้นทางท่องเที่ยว

2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

09.00 น.
เดินทางถึงเชียงราย นำท่านเดินทางต่อสู่บ้านแซว
10.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่าขันทอง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบขันโตกกับเจ้าของบ้าน
14.00 น.
นำท่านนั่งรถอีต๊อก ชมบรรยากาศยามบ่ายริมแม่น้ำโขง และชมวิถีชีวิตในหมู่บ้าน สวนเสาวรส สวนถั่วดาวอินคา บ้านจักสาน การสีข้าวแบบโบราณ
16.00 น.
นำท่านล่องเรือลัดเลาะริมแม่น้ำโขงเพื่อชมพระอาทิตย์ตก ลาลับขอบฟ้า กับทัศนียภาพริมแม่น้ำโขง
18.00 น.
เข้าที่พัก ร่วมรับประทานอาหารเย็น พูดคุยแลกเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต ได้เวลาอันสมควรพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

05.00 น.
ตื่นมารับอากาศสดใส ร่วมกันจัดเตรียมอาหารเพื่อใส่บาตรร่วมกับเจ้าของบ้าน
06.00 น.
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายแด่พระส่งจากนั้นร่วมทานอาหารเช้า
08.00 น.
พักผ่อนหรือทำกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศริมน้ำโขงยามเช้า ดูและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงน้ำจืดของไทยและฝั่งลาว
12.00 น.
ทานอาหารกลางวัน แบบขันโตก หลังอาหารเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5-10
ราคาบาท/คน 1,870 1,820 1,650 1,490

สินค้า

ชาถั่วอินคา

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ