Top
ชุมชนบ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

Theme : Thai Silk Full Circle

    ชุมชนบ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน ปัจจุบันมีการเปิดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าไหมของชุมชน นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการผลิตได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การฟอกไหม ทอผ้าไหม และการแปรรูป เป็นการเรียนรู้ที่ครบวงจร ชุมชนบ้านสนวนนอกยังมีการแสดงที่เป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์คือ ‘รำตร๊ด’ เดิมเป็นการละเล่นชนชาวเขมร (กัมพูชา) ในการเชื้อเชิญให้ผู้คนมาทำบุญ มีจังหวะทั้งเร็วและช้า ซึ่งในหมู่บ้านก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ตลาดโบราณ และบ้านโบราณ ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระดิ่งไม้ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จักสาน เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้าง ชุมชนก็มีโฮมสเตย์ ไว้คอยต้อนรับหลายหลัง โดยจะใช้บ้านของชาวบ้านเปิดให้เข้าพักได้ ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ ที่พร้อมจะต้อนรับด้วยความอบอุ่น

ที่อยู่

ติดต่อ : ชุมชนท่องเที่ยวไหมสนวนนอก
คุณพงษ์ศรี แก้วพรหม โทร. 087-458-3235
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BanSanuanNokVillage

เส้นทางท่องเที่ยว

วันเดียว

09.00 น.
เดินทางถึงชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนให้การต้อนรับ นั่งรถกระสวยชมรอบหมู่บ้าน
10.00 น.
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การผลิตผ้าไหม (ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ตีเกลียว ย้อมผ้า ทอผ้า) และกิจกรรมที่บ้านจักสาน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทำกระดิ่งไม้ จักสาน นกกะลามะพร้าว
15.00 น.
ชมตลาดโบราณ และบ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี
16.30 น.
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสนวน เพื่อเป็นสิริมงคล
17.00 น.
เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากชุมชน ก่อนเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5 6-8
ราคาบาท/คน 1800 1550 1200 1090 980

2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

09.00 น.
เดินทางถึงชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนให้การต้อนรับ นั่งรถกระสวยชมรอบหมู่บ้าน
10.00 น.
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การผลิตผ้าไหม (ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม ตีเกลียว ย้อมผ้า ทอผ้า)
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ทำกระดิ่งไม้ จักสาน นกกะลามะพร้าว
16.30 น.
ร่วมกิจกรรมทำขนมโบราณ “ขนมตดหมา” ทำอาหารพื้นเมือง และร่วมรับประทานอาหารเย็น
18.00 น.
เข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

06.00 น.
ทำบุญตักบาตร
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ที่จัดเตรียมไว้ที่บ้านพัก
08.00 น.
ชมตลาดโบราณ และบ้านโบราณ อายุกว่า 100 ปี ที่มีการอนุรักษ์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน
09.00 น.
เที่ยวชมสวนหม่อน และชมไร่นาสวนผสม
10.00 น.
สักการะพระพุทธรูป และสิ่งศักสิทธิ์ที่วัดสนวน เพื่อเป็นสิริมงคล เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกจากชุมชน ก่อนเดินทางกลับ

รายละเอียดแพ็คเกจ

จำนวนคน 2 3 4 5 6-8
ราคาบาท/คน 2860 2350 1960 1900 1850

สินค้า

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมทอมือ

อัลบั้ม


ชุมชนอื่นๆ